Nhận viết bảng tính excel
Hotline: (+84)(0)968001148        E-mail: service.napo@gmail.com Vietnamese English

 

Bạn là người làm công việc có tính lặp lại trong Excel.

Bạn làm công việc trong các ngành kiểm toán, kế toán, thống kê, hay phải nhập dữ liệu và phân tích tổng hợp, tạo báo cáo.

Bạn là người muốn tự động hóa các thao tác trong Excel.

Bạn muốn nâng cao năng suất và hiệu quả công việc trong Excel.

Chúng tôi nhận làm các loại bảng tính Excel, tự động hóa bảng tính giúp công việc của bạn trở nên nhanh chóng, đơn giản và thuận tiện hơn.

VBA cho Excel, Macro cho Excel.