Làm mô hình 3D, gia công phần mềm, lập trình tự động bảng tính excel, khắc phục sự cố wifi
Hotline: (+84)(0)929216612        E-mail: service.napo@gmail.com Vietnamese English

 Các dịch vụ được cung cấp bởi NaPo

Mô hình 3D các loại giàn khoan, tàu khoan dầu khí, hàng hải

Mô hình 3D

Nhận làm mô hình 3D cho ngành Dầu khí và hàng hải: các loại tàu biển, tàu chở hàng, tàu khoan, FPSO, giàn khoan dầu khí, giàn khoan cố định, giàn khoan tự nâng, giàn khoan bán chìm, topside...
Gia công phần mềm giá rẻ

Phần mềm giá rẻ

Gia công phần mềm giá rẻ theo yêu cầu.

Viết phần mềm giá rẻ theo yêu cầu.

Làm bảng tính Excel

Bảng tính Excel

Nhận làm bảng tính Exel giá rẻ.

Lập trình tự động bảng tính Exel giá rẻ.

Lắp đặt, xử lý sự cố mạng Wifi

Lắp đặt, khắc phục sự cố Wifi

Thi công lắp đặt Wifi giá rẻ.

Khắc phục sự cố Wifi giá rẻ.